اکسی پرام®

اکسی پرام

نام ژنریک: سیتالوپرام
نام انگلیسی: Exipram

یک دارو اصالتا دارای یک نام ژنریک است و با نام های تجاری هم در بازار عرضه می شود. اکسی پرام نام تجاری سیتالوپرام است و با این نام هم در داروخانه عرضه می شود. در بسیاری از موارد مواد تشکیل دهند و کارایی آن همانند سیتالوپرام است.

سیتالوپرام یک داروی ضد افسردگی است که در گروه داروهای مهار کننده ی التخابی بازجذب سروتونین دسته بندی میشود.

سیتالوپرام برای درمان افسردگی کاربرد دارد.


ادامه مطلب
×

اپلیکیشن موبایل داروی