مصرف دو نوبت ونلافاکسین می تواند در همزمان با صبحانه و ناهار باشد؟

×
Darooy app logo

اپلیکیشن موبایل داروی