دورزولامید تیمولول - پسرم ۹ سالشه از وقتی زایلامول استفاده میکنه سوزش چشم و جدیدن سرفه ودلدرد داره

×
Darooy app logo

اپلیکیشن موبایل داروی