افزایش شدید ضربان قلب در اثر مصرف گابرگولین

×
Darooy app logo

اپلیکیشن موبایل داروی