توضیحات تکمیلی لورازپام

لورازپام متعلق به گروهی از داروهای بنزودیازپین که در مغز تاثیر می گذارد و برای درمان اضطراب استفاده میشود. ادامه مطلب...