توضیحات تکمیلی آدالیموماب

آدالیموماب برای درمان آرتریت روماتوئید، آرتریت روماتوئید کودکان، آرتریت پسوریازیس، اسپوندیلیت انکیلوز، پسوریازیس پلاك و... مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه مطلب...