توضیحات تکمیلی سالمترول فلوتیکازون

سرتاید برای درمان آسم در برخی از بیماران مورد استفاده قرار میگیرد؛ همچنین میتواند با تشخیص پزشک برای درمان برخی اختلالات تنفسی دیگر مورد استفاده قرار ادامه مطلب...