امپرازول

امپرازول برای درمان بیماری رفلاکس معده و سایر بیماری های ناشی از اسید اضافه معده استفاده می شود. همچنین برای درمان آسیب دیدگی مری ناشی از اسید معده.. ادامه مطلب...