ترنتال (پنتوکسی فیلین)

پنتوکسی فیلیباعث تغییرات در خون شما می شود که به بهبود جریان خون کمک می کند. این دارو همچنین کمک می کند تا خون شما اکسیژن را به بافت ها و اندام شما من ادامه مطلب...