توضیحات تکمیلی پودر اریترومایسین

اریترومایسین متعلق به گروهی از داروهاست که با نام آنتی بیوتیک های ماکرولید شناخته میشوند.آنتی بیوتیک های ماکرولید با کاهش تولید برخی از پروتئین های خا ادامه مطلب...