آیامصرف پرگابالین موجب افزایش فشار خون میگردد .

×
Darooy app logo

اپلیکیشن موبایل داروی