آموکسی سیلین - برای کاهش دردوآبسه دندان عقل. این دارو قبلامورداستفاده نبوده.

×
Darooy app logo

اپلیکیشن موبایل داروی