توضیحات تکمیلی کوتریموکسازول

کوتریموکسازول ترکیبی از دو آنتی بیوتیک بنام تری‌ متوپریم و سولفامتوکسازول است و عفونت های مختلفی را که از باکتری ها ناشی می شوند را درمان می کند. ادامه مطلب...