آلومینیوم کلراید هگزا هیدرات

آلومینیوم کلراید هگزا هیدرات با تاثیر بر غدد تولید کننده عرق جهت درمان تعریق بیش از حد مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه مطلب...