پماد سیلور سولفادیازین - بعداز زدن پماد پوست همونجا ک سوخته قرمز میشه؟؟

×

اپلیکیشن موبایل داروی