زلودا

زلودا (کاپیتیباتین) یک ضد دارو سرطانی است که در رشد سلولهای سرطانی تداخل ایجاد میکند و باعث کند شدن گسترش آن ها در بدن می شود. ادامه مطلب...