ترووادا®

ترووادا

نام ژنریک: امتریسیتابین - تنوفوویر
نام انگلیسی: Truvada

یک دارو اصالتا دارای یک نام ژنریک است و با نام های تجاری هم در بازار عرضه می شود. ترووادا نام تجاری امتریسیتابین - تنوفوویر است و با این نام هم در داروخانه عرضه می شود. در بسیاری از موارد مواد تشکیل دهند و کارایی آن همانند امتریسیتابین - تنوفوویر است.

ترووادا یک داروی ترکیبی است از آمتریستابین و تنوفوویر.

آمتریستابین و تنوفوویر داروهای ضد ویروسی هستند که از گسترش و تکثیر سلول های آلوده به ویروس HIV جلوگیری میکنند.


ادامه مطلب
×
Darooy app logo

اپلیکیشن موبایل داروی