توضیحات تکمیلی متوکاربامول

متوکاربامول یک داروی شل کننده عضلات است. این دارو با مسدود کردن پیام های عصبی (یا احساس درد) که به مغز ارسال میشوند عمل میکند و برای درمان مشکلات ماهیچه های اسکلتی (درد یا آسیب دیدگی عضلات) مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه مطلب...