توضیحات تکمیلی تری فلوپرازین

تری فلوپرازین یک داروی ضد روان پریشی است. تری فلوپرازین در گروهی از دارو ها دسته بندی میشود که به فنوتیازین ها موسوم هستند. این دارو با ایجاد تغییرات در فعالیت های مواد شیمیایی موجود در مغز عمل میکند. ادامه مطلب...