پماد لانولین

پماد لانولین برای درمان یا پیشگیری از خشکی پوست، خارش و یا سایر تحریکات پوستی ناشی از بستن پوشک، رادیوتراپی و... مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه مطلب...