توضیحات تکمیلی کلونازپام

کلونازپام برای درمان انواع خاصی از اختلالات تشنجی (مانند صرع غایب یا سندرم لنوکس گاستات) و اختلال پانیک مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه مطلب...